Caută după:

ÎNREGISTRAREA UNEI SOCIETĂȚI CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Primul pas in inregistrarea unei societati cu raspundere limitata consta in efectuarea anumitor operatiuni prealabile, precum:

 • cererea privind verificarea disponibilitatii si/sau a rezervarii denumirii – de regula, este recomandat sa alegeti trei variante de denumire in ordinea preferintelor dvs. Specialistul nostru va sta la dispozitie in procesul de verificare la Registrul Comertului a trei variante de denumire, in scopul de a facilita demersurile de inregistrare a societatii dumneavoastra.
 • stabilirea obiectului de activitate a societatii – este obligatoriu sa stabiliti un obiect de activitate principal al societatii pe care urmeaza sa o infiintati, analizand categoriile de activitati carora le sunt atribuite coduri CAEN.

In acest sens, specialistul nostru va sta la dispozitie cu orice informatii in ceea ce priveste acest pas al infiintarii societatii dvs:

 • → intocmirea actului constitutiv, care trebuie sa cuprinda urmatoarele:
 • → datele de identificare ale asociatilor
 • → denumirea, forma si sediul social al societatii
 • → obiectul de activitate al societatii, precizand in acest sens domeniul si obiectul principal de activitate
 • → capitalul social, cu precizarea numarului si a valorii nominale a partilor sociale, precum si a numarului partilor sociale corespunzatoare fiecarui asociat pentru aportul sau
 • → datele de identificare ale asociatilor care va administreaza si va reprezinta societatea, precizand puterile conferite acestora si modul in care acestea vor fi exercitate
 • → datele de identificare ale primilor cenzori sau ale primului auditor financiar, in situatia in care acestia sunt numiti in cadrul societatii dvs.
 • → cota fiecarui asociat privind beneficiile si pierderile
 • → sediile secundare – reprezentante, sucursale, agentii ori alte unitati fara personalitate juridica, in situatia in care se infiinteaza odata cu societatea
 • → durata societatii
 • → modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

Documentele de care aveti nevoie pentru inregistrarea unei astfel de societati sunt:

 • copia actelor de identitate/pasaportului asociatului/asociatilor
 • dovada sediului social – veti avea nevoie de documentele care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social;
 • acordul vecinilor direct vizati – spre exemplu, in ipoteza in care sediul dvs. social se situeaza la un anumit etaj, veti avea nevoie de  acordul vecinilor din laterale, precum si de cel al vecinilor din apartamentele de dedesubt si de deasupra, acord ce trebuie contrasemnat si stampilat de Asociatia de proprietari – doar daca se desfasoara activitate economica la sediul social;

 

In etapa urmatoare, echipa noastra se va ocupa de redactarea documentelor si de obtinerea actelor necesare intocmirii dosarului in scopul inregistrarii societatii dumnevoastra in Registrul Comertului. Acest dosar va cuprinde urmatoarele documente:

 • cererea de inregistrare in Registrul Comertului, in original;
 • anexa de inregistrare fiscala disponibila pe site-ul ONRC;
 • dovada de verificare si de rezervare a denumirii firmei;
 • copie a actelor de identitate/pasapoartelor asociatilor;
 • contractul de comodat, respectiv dovada dreptului de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social,
 • actul constitutiv;
 • acordul asociatiei de proprietari si acordul vecinilor pentru firmele cu activitate economica la sediul social;
 • declaratie pe proprie raspundere semnata de asociati si de administrator din care sa rezulte ca indeplinesc cerintele legale detinerii acestor calitati;
 • declaratie-tip pe propria raspundere semnata de catre asociati sau administrator prin care se vor autoriza activitatile care urmeaza sa fie desfasurate de societate;
 • specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;
 • dovezile privind plata taxelor sau a tarifelor legale;
 • imputernicire avocatiala.

ÎNFIINȚARE S.R.L IN DOAR 3 ZILE LUCRĂTOARE

Știm foarte bine ce înseamna să fii la început de drum atunci cand vrei sa pornesti o afacere și cât de mult conteaza sfatul specialistului în domeniu astfel incat rezultatele si profitul sa fie maxime.

Astfel, în cazul tuturor proiectelor de înființare de firme, expertul nostru adapteaza soluția optima în funcție de nevoile personale și de așteptările dumneavoastră.

Va vom furniza toate informatiile si vom gasi solutiile necesare pentru a infiinta firma dumneavoastra in 3 pasi simpli.

Tot ce trebuie sa faceti dumneavoastra este sa ne puneti la dispozitie actele necesare si mai ales, increderea dumneavoastra, intrucat specialistul nostru in infiintarea de firme este adeptul increderii reciproce.

Va garantam eficienta si profesionalism!

 

PASII PENTRU INFIINTAREA UNEI S.R.L.

Infiintarea unei SRL a fost simplificata destul de mult in ultima perioada. Astfel, durata de inmatricularea a unei firme la unul dintre Oficiile Registrului Comertului dureaza in medie 3 zile.

Urmatorii pasi trebuie completati pentru a infiinta o SRL in cel mai scurt timp posibil:

 • alegerea si rezervarea numelui firmei este prima etapa din infiintarea unei societati cu raspundere limitata;
 • obiectul de activitate si identificarea lui in clasificarea codurilor CAEN trebuie definit;
 • gasirea unui sediu social care va servi ca adresa principala a firmei trebuie avuta in vedere; acesta poate fi gazduit si la sediul avocatului
 • depunerea dosarului la Registrul Comertului din orasul sau de pe raza judetului in care firma isi va desfasura activitatea ;
 • depunerea capitalului social prin deschiderea unui cont bancar la o banca agreata se realizeaza dupa inregistrarea SRL-ului la Registrul Comertului;

 

Pentru infiintare SRL-ului vom stabili o întâlnire la sediul cabinetului de avocatura situat in  Mun. Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 14, jud. Prahova, la care asociatul va furniza avocatului documentele enumerate mai sus. Persoanele care nu pot ajunge la sediul nostru, în urma discuției telefonice/prin e-mail pot transmite scanate documentele necesare la infiintarea firmei.

În urma discuțiilor avute se va încheia un contract de asistenta juridica între cabinetul nostru și dumneavoastră. În cazul în care discuția are loc telefonic/pe e-mail, contractul de asistenta se va incheia si semna la distanta (e-mail) fiind insotit de factura aferenta. După dovada achitării prețului contractului, vom furniza documentele necesare pentru înregistrarea firmei la Registrul Comerțului.

CE ESTE O SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ(S.R.L.)?

Unul dintre cele mai mari avantaje reprezentat de infiintarea unei astfel de forme de societate rezida in caracteristica sa principala si anume raspunderea asociatilor in limita capitalului social subscris. De asemenea, alte avantaje care decurg din infiintarea unei SRL se refera la modalitatea de participare a asociatilor la luarea deciziilor de catre adunarea generala prin voturile exprimate, precum si la flexibilitatea in ceea ce priveste numarul de asociati, care poate varia intre unul si 50.

Avantajele infiintarii unei SRL sunt :

 • inregistrarea mai multor coduri CAEN in functie de obiectul de activitate ales si de planul de afaceri corespunzator, activitate usor de intreprins.
 • transmiterea partilor sociale. Partea din profit corespunzatoare fiecarui asociat va fi constituita sub forma unui dividend iar aportul asociatilor la capitalul social al firmei nu va fi purtator de dobanzi.
 • poate avea unul sau mai multi administratori iar acestia nu trebuie sa detina in mod obligatoriu calitatea de asociat, insa vor fi numiti fie prin actul constitutiv, fie de catre adunarea generala.

In cadrul SRL-urilor al caror numar de asociati depaseste 15, este obligatoriu sa se procedeze la numirea cenzorilor.