CONSULTANȚĂ GRATUITĂ PRIVIND ÎNFIINȚAREA ȘI AUTORIZAREA UNUI SEDIU SECUNDAR

LA SEDIUL CABINETULUI DE AVOCATURA DIN PLOIESTI, STR. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, NR. 14, JUD. PRAHOVA. TEL: 0724317775.

Desfasurarea unei activitati economice intr-o alta locatie decat cea a sediului social, ne obliga la infiintarea un sediu secundar, ceea ce inseamna inregistrarea si autorizarea acestui sediu secundar la Oficiul Registrului Comertului.

INFIINTAREA SI AUTORIZAREA UNUI SEDIU SECUNDAR
INFIINTAREA SI AUTORIZAREA UNUI SEDIU SECUNDAR

Se va incheia un contract (inchiriere, comodat sau imprumut de folosinta sau orice alt tip de contract prin care se pune la dispozitie spatiul respectiv). In cazul contractului de inchiriere, proprietarul, persoana fizica, are obligatia de a inregistra acest contract la Administratia Finantelor Publice. La bloc se solicita acordul vecinilor cu perete comun, exceptie facand spatiile comerciale, cu mentiunea in actul de proprietate ca sunt spatii comerciale si nu locuinte.

Odata cu infiintarea punctului de lucru la Oficiul Registrului Comertului, se va solicita si autorizarea spatiului respectiv printr-o declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii, declaratie data in temeiul prevederilor Legii nr. 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. In urma acestei declaratii Oficiul Registrului Comertului va elibera un certificat constatator, aviz de functionare pentru societate.

Insa unele activitati au impact semnificativ asupra mediului, activitati pentru care este obligatorie autorizatia de mediu, autorizarea facandu-se la sediul autoritatii publice teritoriale pentru protectia mediului.

Comerciantii de produse alimentare sunt obligati la obtinerea autorizatiei sanitar-veterinare, ulterior infiintarii punctului de lucru la Oficiul Registrului Comertului.

Un punct de lucru situat intr-un alt judet se infiinteaza la Oficiul Registrului Comertului unde firma isi are sediul social.

In termen de 4 zile vom ridica mentiunea privind inregistrarea sediului secundar. Toate actele se vor depune, apoi, in termen de 15 zile la Administratia Finantelor Publice.

Orice prelungire de termen, ulterioara, prin act aditional la contractul initial, se va inregistra si la Registrul Comertului!