ÎNREGISTRAREA UNEI SOCIETĂȚI CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Primul pas in inregistrarea unei societati cu raspundere limitata consta in efectuarea anumitor operatiuni prealabile, precum:

 • cererea privind verificarea disponibilitatii si/sau a rezervarii denumirii – de regula, este recomandat sa alegeti trei variante de denumire in ordinea preferintelor dvs. Specialistul nostru va sta la dispozitie in procesul de verificare la Registrul Comertului a trei variante de denumire, in scopul de a facilita demersurile de inregistrare a societatii dumneavoastra.
 • stabilirea obiectului de activitate a societatii – este obligatoriu sa stabiliti un obiect de activitate principal al societatii pe care urmeaza sa o infiintati, analizand categoriile de activitati carora le sunt atribuite coduri CAEN.

In acest sens, specialistul nostru va sta la dispozitie cu orice informatii in ceea ce priveste acest pas al infiintarii societatii dvs:

 • → intocmirea actului constitutiv, care trebuie sa cuprinda urmatoarele:
 • → datele de identificare ale asociatilor
 • → denumirea, forma si sediul social al societatii
 • → obiectul de activitate al societatii, precizand in acest sens domeniul si obiectul principal de activitate
 • → capitalul social, cu precizarea numarului si a valorii nominale a partilor sociale, precum si a numarului partilor sociale corespunzatoare fiecarui asociat pentru aportul sau
 • → datele de identificare ale asociatilor care va administreaza si va reprezinta societatea, precizand puterile conferite acestora si modul in care acestea vor fi exercitate
 • → datele de identificare ale primilor cenzori sau ale primului auditor financiar, in situatia in care acestia sunt numiti in cadrul societatii dvs.
 • → cota fiecarui asociat privind beneficiile si pierderile
 • → sediile secundare – reprezentante, sucursale, agentii ori alte unitati fara personalitate juridica, in situatia in care se infiinteaza odata cu societatea
 • → durata societatii
 • → modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

Documentele de care aveti nevoie pentru inregistrarea unei astfel de societati sunt:

 • copia actelor de identitate/pasaportului asociatului/asociatilor
 • dovada sediului social – veti avea nevoie de documentele care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social;
 • acordul vecinilor direct vizati – spre exemplu, in ipoteza in care sediul dvs. social se situeaza la un anumit etaj, veti avea nevoie de  acordul vecinilor din laterale, precum si de cel al vecinilor din apartamentele de dedesubt si de deasupra, acord ce trebuie contrasemnat si stampilat de Asociatia de proprietari – doar daca se desfasoara activitate economica la sediul social;

 

In etapa urmatoare, echipa noastra se va ocupa de redactarea documentelor si de obtinerea actelor necesare intocmirii dosarului in scopul inregistrarii societatii dumnevoastra in Registrul Comertului. Acest dosar va cuprinde urmatoarele documente:

 • cererea de inregistrare in Registrul Comertului, in original;
 • anexa de inregistrare fiscala disponibila pe site-ul ONRC;
 • dovada de verificare si de rezervare a denumirii firmei;
 • copie a actelor de identitate/pasapoartelor asociatilor;
 • contractul de comodat, respectiv dovada dreptului de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social,
 • actul constitutiv;
 • acordul asociatiei de proprietari si acordul vecinilor pentru firmele cu activitate economica la sediul social;
 • declaratie pe proprie raspundere semnata de asociati si de administrator din care sa rezulte ca indeplinesc cerintele legale detinerii acestor calitati;
 • declaratie-tip pe propria raspundere semnata de catre asociati sau administrator prin care se vor autoriza activitatile care urmeaza sa fie desfasurate de societate;
 • specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;
 • dovezile privind plata taxelor sau a tarifelor legale;
 • imputernicire avocatiala.