IMPOZITE ȘI CONTRIBUȚII SOCIALE – P.F.A, I.I. & PROFESII LIBERALE

Impozitul

 

Indiferent de cuantumul veniturilor obținute de un PFA , cota impozitului pe venit este de 10%.

La momentul înființării PFA-ului, contribuabilul poate alege între impozitarea în sistem real sau pe baza normelor de venit.

În cazul venitului net anual determinat în sistem real, Codul fiscal prevede că acesta se determină „ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri„.

 

Principala diferență dintre cele două metode de determinare a venitului net este dată de modul de calcul al venitului net pentru care se plătesc impozite și contribuții aferente.

 

În cazul venitului net anual determinat pe baza normelor de venit, Ministerul de Finanțe elaborează anual, nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor de venit.

Un PFA care realizează venituri din activități independente, altele decât veniturile din profesii liberale și care determină venitul net anual pe baza normelor de venit, poate beneficia de un tratament fiscal mai favorabil dacă deține și calitatea de salariat cu normă întreagă.

 

Contribuțiile sociale

Dacă impozitul e obligatoriu, plata contribuțiilor sociale – CAS și CASS – nu este obligatorie decât pentru cei care depășesc anul acesta un plafon de venituri de 12 ori valoarea salariului minim brut pe economie.

Pentru raportarea la acest prag se iau în calcul toate veniturile nete și/sau normele anuale de venit din activități independente, care se estimează că vor fi realizate în anul 2020.

Desigur, cine vrea să le plătească (fie pe una, fie pe cealaltă, fie pe amândouă) o poate face chiar și dacă obține venituri sub plafon.

 

Cota de CAS este de 25%, iar cea de CASS este de 10%.

 

Salariat fiind, dacă cuantumul veniturilor independente arată că trebuie plătite aceste două contribuții, atunci PFA-ul le plătește chiar dacă aceste contribuții sunt datorate și plătite și pentru veniturile sale salariale.

 

PFA-ul plătește 25% ca CAS la o bază aleasă de venit, dar care nu poate fi sub valoarea salariului minim.

 

Pentru contribuabilii care estimeaza/realizeaza un venit cumulat mai mare de 12 salarii minime brute pe tara si sunt obligati la plata CASS, 10% din salariul minim brut, deci baza anuala de calcul a CASS o reprezinta echivalentul a 12 salarii minine brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.