Caută după:

DIZOLVAREA / RADIEREA UNEI FIRME


Actele necesare pentru dizolvarea / radierea unei firme sunt următoarele:


  • Certificatul de înregistrare în original;

  • Toate certificatele constatatoare în original;

  • CI-uri asociați și ultimul act constitutiv actualizat.

  • Vezi secțiunea tarife .