Inregistrare in scopuri de TVA / impozitare

În Monitorul Oficial Nr 182 / 23 februarie 2021 a fost publicat Ordinul Președintelui ANAF nr. 239/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Actul normativ a intrat în vigoare din 23 februarie 2021, astfel că vor fi aplicate noi reguli pentru înregistrarea în scop de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a), b) si c).

Înregistrarea în scop de TVA înainte de începerea activității economice


Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul Fiscal se consideră valabilă începand cu data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal depune către organul fiscal competent:
• Cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098) pentru persoanele supuse înmatriculării la Registrul Comerțului, în aceeași zi cu depunerea cererii de înmatriculare
• Declarația de înregistrare fiscală (privind vectorul fiscal – 010, 020, 040 sau 070, după caz), în cazul persoanelor care nu sunt supuse înmatriculării la Registrul comerțului, cu ocazia primei înregistrări fiscale

Înregistrarea în scop de TVA după începerea activității economice, când se depășește plafonul de scutire

Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. b) din Codul Fiscal se consideră valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea.
Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal depune către organul fiscal competent:
• Declarația de mențiuni (privind vectorul fiscal – 010, 020, 040 sau 070, după caz), având completată rubrica „Date privind vectorul Fiscal”, secțiunea „Taxa pe Valoarea Adăugată”.

Înregistrarea în scop de TVA după începerea activității economice, prin opțiune, când nu se depășește plafonul de scutire

Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul Fiscal se consideră valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea.
Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul Fiscal depune către organul fiscal competent:
• Declarația de mențiuni (privind vectorul fiscal – 010, 020, 040 sau 070, după caz), având completată rubrica „Date privind vectorul fiscal”, secțiunea „Taxa pe Valoarea Adăugată”.
Obținerea codului de TVA se face în baza acestor noi proceduri, ce au intrat în vigoare la 23 februarie 2021.