INFIINȚARE S.R.L.-D

In scopul stimulării mediului de afaceri, prin înfiinţarea şi dezvoltarea de microintreprinderilor, având în vedere efectele negative ale crizei economice, înăsprirea condiţiilor de creditare, creşterea dificultăţilor şi riscurilor pentru începerea unei afaceri, în special pentru tinerii întreprinzători, pentru stimularea spiritului antreprenorial al tinerilor, pentru dezvoltarea de noi politici necesare relansării economice, reducerii şomajului şi asigurării unor condiţii mai bune pentru participarea tinerilor la viaţa economică şi socială, in cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M), s-a lansat Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

     Prin acest program se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată o activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată

     In conformitate cu O.U.G. nr.6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatori debutanti in afaceri, SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA-DEBUTANTA, se poate constitui in urmatoarele conditii:

  • Titularii nu au mai detinut si nu detin calitatea de asociat/actionar/titular in alta forma juridica ( S.R.L., S.A., I.I., I.F.), infiinteaza pentru prima data o societate in conditiile legii 31/1990, privind societatile comerciale si ale OUG nr. 6/2011,
  • Este infiintata de catre un asociat unic sau cel mult 5 asociati debutanti;
  • Are in obiectul de activitate cel mult 5 grupe CAEN.

Nu pot fi incluse: intermedierile financiare si asigurarile ( CAEN 641, 642, 643, 649, 651, 652, 653, 661, 662, 663), tranzactiile imobiliare (CAEN 681, 682, 683), jocurile de noroc si pariuri ( CAEN 920), productia sau comercializarea de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plate, substante si preparate stupefiante si psihotrope ( CAEN 110 cu exceptia clasei 1107, 120, 254 si clasele 0115, 1200, 2051, 4635, 4725, 4726), precum si activitatile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat ( CAEN 051, 052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099).

 

Fata de obligaţiile stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant are şi următoarele obligaţii specifice:

1) să notifice în scris cu privire la înfiinţare oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă;

2) să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, şi să menţină în activitate cel puţin 2 salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor prevăzute la art. 5 lit. a) şi/sau până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri;

3) să reinvestească anual cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent;

4) să depună la A.I.P.P.I.M.M. situaţiile financiare semestriale şi anuale, cu dovada înregistrării acestora la autorităţile competente, precum şi un raport semestrial de progres.
modificat de: Lege nr. 97/2014 – privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri din 4 iulie 2014, M. Of. 506/2014;

 

Microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant beneficiază de facilităţile urmatoare:

Infiintari firme Prahova
Infiintari firme Prahova

1) acordarea de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, prin O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, a unei alocatii nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocatia nerambursabila se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism;

2) garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M., cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei;

3) scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată;

4) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;