GĂZDUIRE SEDIU SOCIAL

Sediul social este adresa unde asociații unei firme pot fi contactați de organele oficiale precum și de partenerii comerciali. O firmă nu se poate inființa fără un domiciliu fiscal, respectiv sediu social. Astfel este important ca antreprenorii sa aleagă o locație prezentabilă, care să reflecte credibilitatea firmei. În cazul în care fondatorii firmei nu dispun de un imobil pentru sediu social sau întâmpină dificultăți legate de obținerea acordului vecinilor sau al Asociației de Proprietari, ei pot apela la serviciul de găzduire sediu pentru firmă la cabinetul unui avocat.

În baza art. 3 litera H din Legea nr. 51/1995, birourile de avocatură pot oferi tuturor întreprinzatorilor acest serviciu pe termen maxim de 1 an.
Serviciile de găzduire sediu social la cabinet de avocat sunt: de redirecționare a corespondenței și de recepționare a tuturor apelurilor persoanelor interesate, de consultanță în afaceri și management și consultanță fiscală.

Avantajele în ceea ce privește înființarea unei firme cu sediul social situat la cabinetul unui avocat sunt:

  • asociatul unic, respectiv asociații nu vor fi nevoiți să obțină acordul Asociației de Proprietari sau al vecinilor;
  • contractul de asistență juridică între asociatul unic / asociații și avocat se poate încheia în cel mai scurt timp, ceea ce face posibilă înființarea firmei într-un timp foarte scurt;
  • cel mai important avantaj al acestui contract de asistență juridică este faptul că asociatul unic / asociații vor fi scutiți de căutarea îndelungată a unui spațiu ideal pentru sediul social al firmei.

Atât zona în care se situează sediul respectiv, cât și starea clădirii pot avea un impact important asupra imaginii societății. Cabinetele de avocatură pun la dispoziția întreprinzătorilor un birou elegant într-un cadru profesional.
Firma nu iși va desfășura activitatea economică la această adresa, la înființare declară că activitatea sa se va desfășura la terți / beneficiari.
Legea nr. 51/1995 restrictionează încheierea unui contract de găzduire sediu social la o perioadă de 1 an.
Documentele necesare pentru a încheia contractul de asistență juridică cu un birou de avocatură sunt cărțile de identitate ale asociaților și dovada de rezervare a denumirii firmei eliberată de Oficiul Registrului Comerțului.
Onorariul pentru găzduirea sediului social se va plăti în momentul încheierii contractului de asistență juridică.

Serviciul de găzduire sediu firmă, la cabinet de avocat, va simplifica procesul de stabilire a sediului social și va scurta timpul de înfiintare al acesteia.