Contabilitate

Legea Contabilitatii 82/1991,  republicata, cu completarile si modificarile ulterioare:

 

Infiintari firme Prahova
Infiintari firme Prahova

Oferim servicii privind:

 

– acordarea de consultaţii, îndrumare şi asistenţă operaţională pentru firme şi alte organizaţii pe probleme de management;

– consultanţă şi asistenţă acordată firmelor şi serviciilor publice pentru planificare, organizare eficientă şi control, managementul informaţiei etc.

– prelucrarea documentelor primare din contabilitate si pregatirea anumitor rapoarte lunare solicitate de  catre Beneficiar;

– pregatirea lunara a registrelor de contabilitate, in conformitate cu dispozitiile legale;
–  intocmirea lunara a balantei de verificare

–  servicii de calcul salarii si de evidenta a salariatilor

– pregatirea declaratiilor fiscale si nefiscale (informative) periodice (lunare, trimestriale, semestriale, anuale) si depunerea lor la autoritatile statului;

– pregatirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
– instruirea si asistarea beneficiarului privind intocmirea corecta a documentelor de contabilitate primara

–  informarea sistematica a beneficiarului asupra modificarilor legislative contabile, fiscale si de resurse umane cu impact asupra activitatii sale;