CESIUNEA PĂRŢILOR SOCIALE INTR-O SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

1.Ce înseamnă cesiunea de părţi sociale?

Cesiunea de părți sociale se referă la cedarea parțială sau totală a părtilor sociale deținute de un asociat/asociati, fie către alt asociat/ asociati, fie unei / unor persoane din afara firmei care, intrând în posesia părților sociale, devine astfel asociat/ asociați în firma – S.R.L., sub condiția de a nu avea fapte inscrise in cazierul fiscal.
Pentru operarea cesiunii părţilor sociale este necesară redactarea unei hotărări AGA prin care se cesionează părtile sociale între asociatul cedent şi asociatul cesionar si a unui nou act constitutiv actualizat al S.R.L.-ului.
De cele mai multe ori când cesiunea de parti sociale este totală, prin hotărârea de cesiune de părți sociale se aduc mai multe modificari, cele mai des intalnite fiind urmatoarele:

 • Schimbarea sediului social al firmei;
 • Schimbarea administratorului societatii;
 • Modificarea domeniului de activitate;
 • Inființarea unui sediu secundar;
 • Majorarea capitalului social etc.
 • In cazul in care se schimba sediul social al S.R.L- ului, este necesar un act de proprietate, cu adresă postală completă sau o adeverință de rol, precum și copiile actelor de identitate ale proprietarilor, pentru redactarea unui contract de comodat/ închiriere între proprietari și firmă. Dacă activitatea firmei se desfașoară intr-un apartament, se va solicita acordul vecinilor cu perete comun și al administratorului de bloc.
  Cabinetul nostru de avocatură vă poate găzdui sediul social al firmei la adresa noastră, pentru o perioada de 1 an, cu posibilitatea ulterioară de prelungire.
  In situatia in care se schimba administratorul S.R.L.-ului, este necesara copia actului de identitate a persoanei pentru redactarea declarației prin care accepta mandatul de administrare al firmei si a specimenului de semnatură.
  Pentru infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru), este necesar contractul pentru spațiul in care urmeaza a se desfasura activitatea firmei. Daca activitatea firmei se desfasoara intr-un apartament, se va solicita acordul vecinilor cu perete comun și al administratorului de bloc.
  Modificarea capitalului social al S.R.L.–ului poate fi facuta prin majorarea sau reducerea capitalului social, conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Acte necesare pentru cesiunea partilor sociale:
  Copiile actelor de identitate (asociati existenti/asociati noi, administratori);
  Copia certificatului de inmatriculare firma;
  Ultimul act constitutiv actualizat al societatii.
  Acte intocmite de cabinet:
  Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor prin care se decide cesiunea partilor sociale;
  Actul Constitutiv Actualizat al societatii in urma modificărilor aduse prin hotărâre;
  Declaratie pe propria raspundere pentru noul asociat/ administrator;
  Specimen de semnatura;
  Contracte sediu social/ sediu secundar.
  Termenul legal pentru solutionarea cesiunii de parti sociale este de 3 (trei) zile lucratoare.