Certificatul constatator

La întrebarea ce este un certificat constatator putem raspunde succint : este documentul care prezintă starea la zi a firmei şi cuprinde următoarele informaţii:

 • denumirea (firma);

 • emblema;

 • numărul de înregistrare în registrul comerţului;

 • codul unic de înregistrare;

 • identificator unic la nivel european;

 • starea firmei;

 • forma juridică;

 • sediul social/profesional;

 • durata de funcţionare;

 • obiectul de activitate – domeniul şi activitatea principală;

 • capitalul social (subscris şi vărsat), numărul şi valoarea părţilor sociale;

 • asociaţii, datele de identificare, numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, participarea la capitalul social şi la profit şi pierdere;

 • Administratorii;

 • cenzorii/auditorii financiari;

 • sediile secundare;

 • activităţi şi sedii autorizate;

 • indicatorii din situaţiile financiare anuale;

 • alte menţiuni referitoare la măsuri asiguratorii şi condamnări penale.

În certificat nu sunt prezentate codurile CAEN secundare din actul constitutiv pentru care nu s-a obținut autorizațiile potrivit legii Nr. 359 din 8 septembrie 2004 , înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.

Autorizarea activităților se poate obține la sediu sau/și la un punct de lucru sau/și la terți.

Ce este un certificat constatator firma?

Registrul Comerțului a publicat pe site-ul instituției o descriere potrivit căreia, certificatul constatator reprezintă un document oficial care prezintă starea la zi a unei firme şi care cuprinde informaţii de natură juridică, statutară și financiară, precum şi date despre domeniul de activitate al companiei sau despre asociaţi, administratori ori cenzori.

Certificatul constatator are rolul de informare și pentru a intermedia relaţia dintre companie şi instituţiile publice sau alte entităţi, fiind unul dintre documentele cerute în cazul participării la licitaţii, solicitării de credite bancare ori în faţa funcționarilor Primăriei dar și pentru alte instituții.

 

Potrivit Hotărârii Guvernului nr902/2012, tariful perceput de Registrul Comerțului pentru eliberarea certificatului constatator este de 45 de lei, iar pentru eliberarea unei furnizări de  informații este de 20 de lei.

Taxa poate fi achitată cu card bancar sau cu OP prin virament bacar, fiind inclusă în tariful de obținere a certificatului.

Persoanele interesate pot accesa serviciul electronic din aprilie 2014, atunci când ONRC a dezvoltat serviciul InfoCert cu scopul de a creşte gradul de operativitate în relaţia cu beneficiarii serviciilor Oficiului (cetăţeni români și străini, reprezentanți compania, instituțiile publice sau diversele entitități), prin furnizarea de documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenţia operatorului de date şi fără a fi necesară semnătură electronică din partea solicitantului, 24 de ore din 24, şapte zile din şapte.

 

Confuzii create de întrebarea: ce este un certificat constatator ?

Din păcate termenul de Certificat Constatator este atribuit si altor documente care diferă total sau parțial de certificatul eliberat în baza legii 26 din 1990.

Printre cele mai uzuale sunt:

 • certificat constatator de autorizare eliberat în baza legii 359 din 2004 care atestă că:

a) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că la sediul social sau secundar nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul
constitutiv sau modificator;
b) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în
domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile declarate;
c) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă modificările intervenite faţă de declaraţia-tip anterioară.

 • certificat constatator deces:

în care se consemnează cauza decesului, se întocmește și se semnează de catre medic sau, în lipsa acestuia, de catre un cadru mediu sanitar care a facut constatarea.

 • certificat constatator nou născut:

cand se naște un copil, acesta va fi înregistrat în condica de nașteri, se va efectua o foaie de observație a nou născutului, iar la 24 de ore de la nașterea lui, se va întocmi certificatul constatator.

 • certificat constatator autorizatie de functionare SSM;

se obține de catre entitătile care nu sunt înmatriculate la Registrul Comerțului, în vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii in munca. Angajatorul are obligaţia să depună la inspectoratul teritorial de munca pe raza căruia își desfăşoară activitatea.

 

Util de știut înainte de a solicita un certificat constatator

Înainte de a solicita un certificat constatator, indiferent de forma lui și motivul solicitării, fie ca aceasta solicitare este online sau direct la sediul ONRC, este bine să știi care este scopul pentru care soliciți certificatul și să știi care sunt cerințele instituței solicitnate.

De exemplu, pentru programul ”Rabla” Agenția de Mediu, nu a recunoscut certificatul obținut online, au recunoscut doar certificatele eliberate la ghișeul Regitrului Comerțului.

Unele bănci sau institutii care solicita certificate eliberate nu mai tarziu de 7 zile sau institutii care pe langa acest certificat iti solicita si alte documente.

Atunci cand soliciti un astfel de certificat, asigura-te ca plătile pe care le faci sunt în deplina siguranța, citește cu atenție termenii si conditiile impuse de firma care te ajuta in procesul de eliberare a certificatului si pune intrebari,atunci cand ai nelamuriri.

Dacă nu gasești pe site elementele de identificare ale firmei, un număr de telefon la care să răspundă cineva, termenii și condițiile de eliberare dar și nota de informare privind prelucrarea datelor cu caractr personal.

Astazi, obtinerea unui certificat constatator si in general, obtinerea unor documente importante despre o societate sau despre o persoana fizica, sunt mai simple ca niciodata si pot fi facute direct online. Responsabilitatea ta este doar aceea de a te informa cat mai bine.