Ce este un SRL?

Societatea cu răspundere limitată (SRL) este forma juridică preferată de antreprenorii din Romania datorită flexibilității, dar și răspunderii limitate în fața legii. Este formată din părți sociale și poate fi constituită de unul sau mai mulți asociați persoane fizice sau juridice.

SRL-ul este forma juridică preferată de antreprenorii români datorită avantajelor sale de necontestat:

 1. conferă ample posibilități de atragere de investiții
 2. are potențial de dezvoltare a unui brand, și astfel de atragere a parteneriatelor comerciale
 3. este ușor de înființat
 4. se plătesc taxe minime: impozit pe profit de 16% sau opțional, impozit pe venitul microîntreprinderilor de numai 1% (dacă îți angajezi în maxim 30 de zile de la înființare un salariat cu normă întreagă și îndeplinești toate condițiile conform OG 16/2022); impozit pe dividende de 8%
 5. este flexibilă: permite un număr de maxim 50 de asociați
 6. este foarte versatilă și are o răspundere limitată în fața legii: toate obligațiile unui SRL se achită doar din patrimoniul firmei; asociații răspund doar în limita aportului la capitalul social

Dezavantajul este faptul că evidența contabilă trebuie ținută obligatoriu de un expert contabil, iar acest lucru implică desigur și costuri suplimentare.

Cine conduce SRL-ul?

Pentru a funcționa un SRL are nevoie de

 1. Adunarea generală a asociaților – AGA
 2. Administrator
 3. Cenzor/ auditor financiar

Ce este Adunarea Generală a Asociaților (AGA)?

AGA este organul decizional care deliberează și ia hotărâri în toate problemele importante ce apar în activitatea firmei. Este formată din toți asociații firmei și are următoarele atribuții:

 • desemnează/revocă administratorul firmei și cenzorii sau auditorii financiari
 • aprobă situațiile financiare anuală și repartizarea dividendelor
 • modifică actul constitutiv.

Important!

 • În cadrul firmelor cu asociat unic, acesta are aceleași competențe pe care le are AGA.
 • Hotărârile adunării asociaților sunt obligatorii pentru toți asociații, chiar și pentru cei care nu au fost prezenți la ședința adunării generale sau care au votat împotrivă.
 • Hotărârile adunării asociaților se pun în executare de către administratorul societății.