0%
Awesome
 • Criteria

Impozite Si Contributii Sociale P.F.A I.I sau Profesii Liberale

Impozite Si Contributii Sociale P.F.A I.I sau Profesii Liberale

Conform Ordonantei de Urgenta nr. 18 care modifica Codul Fiscal,  publicata in Monitorul Oficial in data de 23 Martie 2018

 • Se introduce declaratia unica– formularul 212 – care va elimina declaratiile 200, 201, 220, 221, 600, 604, 605;
 • Se raporteaza in aceeasi declaratie unica venitul realizat in anul fiscal 2017 respectiv venitul estimat pentru anul 2018;
 • Se modifica termenul de depunere: va fi 15 Martie din 2019. Prin exceptie definitivarea anului fiscal 2017 si estimarea pentru 2018 se va face pana la 15 Iulie 2018.
 • Contribuabilul face evaluarea pentru incadrarea ca platitor de contributii  CAS si CASS, in functie  de venitul  estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat in anul 2017);
 • Contributiile sunt obligatorii pentru un venit net estimat/realizat mai mare decat plafonul de 12 salarii minime brute. Pentru 2018 plafonul este de 22.800 lei.
 • Daca ai estimat sub 12 salarii minime brute dar ai realizat un venit net mai mare, esti obligat la plata CAS si CASS pentru anul fiscal incheiat.
 • Se propune un singur termen de plata, 15 martie a anului urmator. Pana atunci poti sa faci plati oricand doresti. Iti calculezi singur contributiile si impozitul si le platesti cand vrei tu, dar nu mai tarziu de 15 Martie.
 • Poti rectifica declaratia cu venitul estimat in cursul anului de cate ori doresti pana la termenul de 15 Martie. Contributiile se recalculeaza dupa rectificare.
 • Pentru veniturile obtinute in 2018  ANAF nu va mai emite decizii de impunere. Calculul venitului net se efectueaza de catre contribuabil  prin  declaratia  unica. ANAF va mai emite decizii doar pentru anii anteriori 2012-2017.
 • Veniturile din drepturi de proprietate intelectualanu mai sunt incadrate ca venituri din activitati independente din 23 Martie 2018. Dar, prin optiune, contribuabilul poate opta pentru autoimpunere si calculul venitului net conform datelor din contabilitate.
 • Important!In cazul in care persoanele fizice realizeaza un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar in anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat si nu s-au incadrat in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul echivalenta cu 6 salarii minime brute pe tara si depun declaratia unica, pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, in vederea definitivarii contributiei de asigurari sociale de sanatate.
 • CASS nu este cheltuiala deductibila la calculul venitului net in sistem real.
 1. CAS – Contributia la asigurarile sociale in 2018 (pensie)

Procentul de CAS este  25% care se aplica la venitul ales de contribuabil.

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si obtin venituri din una sau mai multe surse de venit, sunt obligate sa plateasca contributie de asigurari sociale daca estimeaza (sau obtin) pentru anul curent venituri nete a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei.

Persoana fizica  face evaluarea  pentru incadrarea ca platitor  de CAS, in functie  de venitul  estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat in anul precedent – 2017). Astfel, daca:

 • venitul net estimat (sau norma de venit corectata) pentru anul 2018 este mai mare decat 22.800 lei – datoreaza CAS la un venit lunar ales, care nu poate fi  mai mic decat nivelul salariul minim brut pe tara – 1900 lei;
 • venitul net estimat(sau norma de venit corectata) pentru anul curent este mai mic decat 22.800 lei – nu datoreaza CAS conform Codului fiscal; se poate asigura optional prin depunerea declaratiei unice completata corespunzator.

Autoimpunere in  2018:

 • CAS se stabileste prin Declaratia unica de catre contribuabil, prin aplicarea cotei de CAS de 25% la venitul ales ca baza de impunere. Daca se alege baza de calcul minima contribuabilul are de platit 25% din 22.800 lei = 5700 lei pe an.
 • Platile de CAS se efectueaza oricand pana la scadenta – 15 martie 2019;
 • Posibilitatea de rectificare a declaratiei pana la termenul de plata –  pana la 15 martie 2019;

Nu sunt obligate la plata CAS:

 • Persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii (avocati, persoanl clerical si altii),
 • Persoanele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile realizate din activitati independente.
 • Contribuabilii impusi in sistem real, care estimeaza si realizeaza un venit net anual sub baza minima de calcul, (22.800 lei in 2018).
 • Contribuabilii impusi la norma de venit, pentru care valoarea normei de venit corectata este sub baza minima de calcul, (22.800 lei in 2018).
 • Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile venituri din drepturi de proprietate intelectuala

Termenul de plata este 15 martie 2019, care este si data depunerii declaratiei unice cu venitul realizat in 2018 si cel estimat pentru 2019.

 1. CASS – Contributia la asigurarile sociale de sanatate in 2018

Procentul CASS este de 10%  din baza de calcul de 6 sau de 12 salarii minime brute, dupa caz.

Se trece de la sistemul de stabilire a CASS de  catre  ANAF prin decizii de impunere, la sistemul de autoimpunere (calculul CASS se efectueaza de catre contribuabil –  persoana fizica  prin declaratia unica).

Contribuabilul   face  evaluarea  pentru  incadrarea  ca  platitor   CASS,  in  functie   de  venitul  estimat  pentru  anul  curent (independent de venitul realizat in anul precedent – 2017).

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii   minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere al declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea veniturilor obtinute din:

 • venitul net sau norma de venit corectata, din activitati independente,
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat in sistem real;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor,
 • venitul si/sau castigul din investitii (dividende, dobanzi, etc),
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse,

Contribuabilii care prin cumularea veniturilor de mai sus estimeaza un venit net mai mare de 12 salarii brute sunt obligati la plata CASS. Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Daca venitul  net estimat cumulat din toate categoriile de venituri de mai sus, pentru anul 2018 este mai mic de 22.800 lei –  persoana fizica poate opta pentru plata CASS astfel:

 • daca isi exercita optiunea prin Declaratia unica pana la termenul de depunere (15 Iulie 2018), plateste CASS la 6 salarii minime si este asigurat 12 luni;
 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate dupa termenul legal de depunere, se asigura la o baza de calcul echivalenta cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data depunerii declaratiei, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de depunere a declaratiei unice (15 Martie anul viitor), inclusiv luna in care se depune declaratia

Declararea si plata CASS :

 • CASS se stabileste prin Declaratia unica de catre contribuabil, contributia anuala este de 22.800*10% = 2.280 lei sau 1.140 lei pentru cei care estimeaza si realizeaza un venit net mai mic decat 22.800 lei
 • Platile de CASS se efectueaza oricand pana la scadenta (15 martie anul urmator),
 • Posibilitatea de rectificare a declaratiei pana la termenul de plata ( pana la 15 martie)

O persoana fara venituri depune declaratia unica prin care dobandeste calitatea de asigurat si plateste contributia la 6 salarii minime si este asigurat 12 luni  (indiferent daca declaratia unica este depusa inainte sau dupa termenul normal de depunere).

Pentru anul 2018 contributia persoanei fara venituri  este de: 1900*6 luni * 10% = 1.140 lei

Dobandirea calitatii de asigurat in sistemul public de sanatate se obtine de la data depunerii declaratiei unice.Calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate nu este conditionata de plata unor contributii la anumite termene – exista un termen unic de plata a obligatiei – 15 Martie.

 1. Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate -1%

Printr-o ordonanta de urgenta, data pe sfarsit de an (19 dec. 2017), persoanele fizice care desfasoara activitati independente au optiunea de a a se asigura pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.Procentul de asigurare este de 1% iar baza de calcul lunara nu poate fi mai mica decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara, stabilit potrivit legii, si nici mai mare decat valoarea a de 12 ori a acestuia.

3.1 Contributia asiguratorie pentru munca – 2,25%

Contributia asiguratorie pentru munca se datoreaza de catre contribuabili, PFA, PFI, II, IF, Profesii liberale, care au salariati.

 1. Impozitul pe venitul obtinut din activitati independente in 2018

Procentul de impozit este de  10% din venitul net sau norma de venit corectata.

In cazul  veniturilor  pentru  care  impozitul  pe  venit  nu  se  retine  la  sursa, se renunta la sistemul platilor anticipate, cu definitivare in anul urmator (stabilite de ANAF prin decizii de impunere),  si se trece la sistemul de autoimpunere (calculul impozitului pe venit se efectueaza  de catre contribuabil –  persoana   fizica  prin declaratia  unica)

Autoimpunere in cursul anului curent:

 • Impozitul pe venit pentru anul curent se stabileste de catre contribuabil prin declaratia unica , prin aplicarea cotei de impozit (10%) la venitul estimat a se realiza in anul curent.
 • Platile de impozit se efectueaza oricand pana la scadenta (15 martie anul urmator);
 • Posibilitatea de rectificare a declaratiei pana la termenul de plata (pana la 15 martie);

Definitivarea impozitului pe venit pentru anul curent se face in anul urmator si se stabileste prin declaratia unica depusa pana la 15 martie, prin autoimpunere, prin aplicarea cotei de impozit (10%) la venitul realizat in anul precedent.

Pot aparea diferente de plata:

 • in plus (venit realizat este mai mare decat venit estimat) diferenta plata pana la 15 martie;
 • in minus (venit realizat este mai mic decat venit estimat) si sunt sume de restituit din impozitul pe venitul estimat – in acest caza se face restituire/compensare plati in plus conform Codului de procedura fiscala;

Pentru anul 2018 se acorda bonificatii la plata impozitului si contributiilor:

 • 5% pentru depunerea online a declaratiei unice – se calculeaza bonificatie din valoarea impozitului si contributiilor sociale;
 • 5% pentru plata impozitului si contributiilor pana la data de 15 decembrie 2018;

Bonificatiile se acorda si separat daca unul din criterii nu se indeplineste.

Concluzii si recomandari:

 • Din pacate se pastreaza in continuare plata contributiilor de catre contribuabilii care sunt salariati si au activitati independente (cu exceptia drepturilor de autor).
 • Pentru a se evita aglomeratia si timpul pierdut este recomandat sa-ti deschizi Spatiu Privat Virtual la ANAF. Castigi 5% daca depui declaratia online.
 • In noul mecanism se vor importa toate declaratiile si platile din anii anteriori si din 2018. Pentru a fi sigur ca ANAF are date corecte, sa va depune declaratia unicachiar daca s-au depus declaratiile 200, 220, 600.

Leave A Reply